KOSTAMUKSEN LUONNONPUISTO JA KALEVALAN KANSALLISPUISTO

Tällä sivulla on selitys siitä, mikä ero on Kostamuksen luonnonpuiston ja Kalevalan kansallispuiston välillä. Sinun kommentit ja kysymykset ovat tervetuleita!

1. Luonnonsuojelualueiden päätehtävät

Mitä varten nämä alueet ovat perustettu?

LUONNONPUISTO
KANSALLISPUISTO

1.  Luonnonalueiden suojeleminen.

 

2.  Tutkimuksien järjestäminen ja toteuttaminen.

 

3.  Ympäristön seurannan toteutuminen.

 

4.  Ympäristökasvatus ja luontomatkailun kehittäminen.

 

5.  Tuki tutkijoiden ja asiantuntijoiden valmennuksessa.

 

1. Luonnon maisemayksikköiden säilyttäminen. 

2. Kulttuuriperinnön ja historiallisten kohteiden säilyttäminen.

3. Ympäristökasvatus.

4. Luontomatkailun kehittäminen. 

5. Ympäristön seurannan toteutuminen. 

6. Luonnonsuojelun ja ympäristökasvatuksen tutkimusmenetelmien suunnittelu ja hyödyntäminen.

7.  Historiallisten, kullttuuri-  ja luontokohteiden jälleenrakentaminen. 

Luontovalvonta, jonka päätehtävänä on biologisen moninaisuuden säilytttäminen.

Luonnonsuojelualueiden säilyttäminen luonnon omilla ehdoilla.

Luonnon maisemayksikköiden, ainutlaatuisten ja normaaliluontoalueiden ja luontokohteiden säilyttäminen. 

Vahingoittuneiden luonnon maisemayksikköiden ja luontokohteiden jälleenrakentaminen ja palauttaminen. 

2. Mikä on kieletty luonnonsuojelualueilla?

Täydellinen kieltoluettelo löydät  «Erityisesti suojelluista luontoalueista»-federaation lajista (ven. FZ-33 «Ob OOPT») ja Luonnonpuiston ja Kansallispuiston koskevaista asetuista (ven. Položenije o zapovednike, Položenije o natsionalnom parke).

LUONNONPUISTO
KANSALLISPUISTO

Kansallispuistossa matkailijoiden itsenäinen vierailu on sallittua.  Luonnonsuojelujärjestyksen mukaan matkailijoiden on saatava lupa etukäteen. Matkailu ja kalastus on sallittua ainoastaan kalastukseen ja matkailuun tarkoitettuilla paikoilla.

Kansallispuistossa ympäristövahingon aiheuttama toiminta on kielletty.

Mukaan lukien kielettyä on:

1. Kaupallinen ja teollinen puunkaato;

2. Maaperässä esiintyvien raaka-aineiden louhinta- ja räjäytystyöt;

3. Metsästys;

4. Alueella oleskelu ilman lupaa;

5.  Massaurheilu- ja viihdetapahtumien, turistileirien järjestäminen,

nuotion teko sitä varten rakennettujen nuotiolaitteiden ulkopuolella.

6. Koiran kanssa kävely ilman kuonoa ja talutushihnaa;

7. Kansallispuistojen toimintaan ei kuuluvien kukuvälineiden liikkuminen.

8. Puutavaran jokiuitto;

9. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden vienti;

10. Kansallispuiston toimintaan ja sen rajojen sisällä sijaitsevien taajamien toimintaan ei kuuluvia rakennustöitä.

Luonnonpuiston päätehtävänä on luonnon säilyttäminen luonnonntilaisena. Nimenomaan siitä syystä luonnonpuiston alue poistetaaan taloudellisesta käytöstä.

Venäjän laki säännöstelee valtiollisen luonnonpuiston käyttäntö sen erikoissuojelun mukaan.


Kiellettyä on:

1. Itsenäinen alueella käynti; 

2. Alueella vierailu ilman lupaa;

3. Puiden kaato;

4. Sienestäminen, marjastaminen ja villien kasvien kerääminen;

5. Kalastus;

6. Metsästys;

7. Luonnonpuiston toimintaan ei kuuluvia rakennustöitä.

3. Mitä saat tehdä luonnonsuojelualueilla?

Ihmisten toiminta suojelualueilla

LUONNONPUISTO
KANSALLISPUISTO

1. Tieteellisten tutkimuksien suorittaminen  (luonnonpuiston johtajan luvan mukaan);

2. Ekomatkailu lapsille ja aikuisille (lapsia ja aikuisia varten) ympäristökasvatuksen ohjelman mukaan;

3. Opastettu luonnonmatkailu;

4. Valokuvien ottaminen;

5. Ulkoilmamaalauksiin eli plein-air-maalauksiin osallistuminen;

6. Perhe-, työ- ja muu retkeily ympäristökasvatuksen ohjelman mukaan;

7. Retkiin ja juhliin osallistuminen;

8. Vapaaehtoisena oleminen, apu luonnon suojelussa (suojelulle).

1. Kalastus;

2. Sienestys ja marjastus;

3. Itsenäinen vierailu ekoreiteillä ja luontopoluilla (luvalla);

4. Valokuvien ottaminen;

5. Ulkoilmamaalauksiin eli plein-air-maalauksiin osallistuminen;

6. Perhe-, työ- ja muu retkeily ympäristökasvatuksen ohjelman mukaan;

7. Retkiin ja juhliin osallistuminen;

8. Vapaaehtoisena oleminen, apu luonnon suojelussa (suojelulle);

9. Ekomatkailu lapsille ja aikuisille (lapsia ja aikuisia varten);

10. Nuotion teko sitä varten rakennettuun nuotiolaitteeseen.

Yhteenveto
LUONNONPUISTO
KANSALLISPUISTO

Luonnonpuisto on perustettu, jotta metsän eläimiä voisivat elää rauhassa, kukaan ei häiritsisi niitä ja ei tuhoaisi niiden kotia, luonnonlakia ei rikotaisi.

 

Luonnonpuistossa vierailu on opastettu, maksullinen, liikkuminen on kaikkina vuodenaikoina sallittu vain merkityillä retkeilyreiteillä.

 

Itse asiassa kaikki  sekaantumiset ovat kiellettyjä, voit vain nauttia kauniista maisemista, puhtaista metsistä, ilmasta, vedestä, ottaa valokuvia niistä ja ladata niitä sosiaalisiin verkostoihin hashtagin #kostzap avulla.

Kansallispuiston tehtävänä on säilyttää puhdasta luontoa ihmisille, jotta voisimme lähteä viikoksi pois kaupungista, rentoutua metsässä, lähteä soutaen järvilla, syödä kourallinen puolukoita, mennä kalastamaan, saada voimia, ymmärtää, että luonto on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde ja sitä pitää suojella suojeltava.

 

Kansallispuistossa vierailu on itsenäinen tai opastettu, maksullinen, pääsy vain luvilla.